Make your own free website on Tripod.com

รายการสินค้าและรายละเอียด

เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องทำความชื้น
เครื่องขจัดความชื้น
พัดลม
เครื่องปรับอุณหภูมิ
สินค้าอื่นๆ

รหัสสินค้า : 3040
ประเภท : หม้อตุ๋นอาหารระบบสุกช้า
ราคา : 3,500 บาท
ขนาด : 4.0 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง : 170 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า : 220V / 50Hz
คุณสมบัติ : รักษาคุณค่าโภชนาการ 3 ระดับ อุณหภูมิ, ภาชนะเซรามิก NON-STICK

 
รหัสสินค้า : 5065
ประเภท : หม้อตุ๋นอาหารระบบสุกช้า
ราคา : 4,500 บาท
ขนาด : 6.5 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง : 340 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 220V / 50Hz
คุณสมบัติ : รักษาคุณค่าโภชนาการ 3 ระดับ อุณหภูมิ, ภาชนะเซรามิก NON-STICK
 
รหัสสินค้า : GC 8151
ประเภท : เครื่องทำไอศครีม
ราคา : 4,500 บาท
ขนาด : 1.5 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง : 80 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า : 220V / 50Hz
คุณสมบัติ : ระบบเจลวิทยาศาสตร์ไม่ต้องใช้น้ำแข็งและเกลือ สะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที / ครั้ง ระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้โดยใบพายจะหมุนกลับเมื่อเนื้อส่วนผสมข้นเหนียวได้ที่แล้ว
 
รหัสสินค้า : IS 350
ประเภท : เครื่องทำเกล็ดน้ำแข็ง
ราคา : 2,250 บาท
ขนาด : -
อัตราสิ้นเปลือง : 60 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า : 220V / 50Hz
คุณสมบัติ : สนุกและสะดวกต่อการทำหวานเย็น, เครื่องดื่ม, และ
COCKTAIL ต่าง ๆ
 
รหัสสินค้า : IS 450
ประเภท : เครื่องทำเกล็ดน้ำแข็ง DELUXE
ราคา : 2,550 บาท
ขนาด : -
อัตราสิ้นเปลือง : 70 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า : 220V / 50Hz
คุณสมบัติ : สนุกและสะดวกต่อการทำหวานเย็น, เครื่องดื่ม, และ COCKTAIL ต่าง ๆ